МАРКІВЦІ<br>Ласкаво просимо!
МАРКІВЦІ

Джерело — "Шляхами великого кобзаря. Путівник". — Київ, "Молодь", 1964. — С. 181—182.

Село Бо6ровицького району, Черні­гівської області (колишнє село Марківці, Козелецького повіту, Чернігівської губернії).

В лютому 1846 р., за завданням Київської Архе­ографічної комісії, Шевченко виїхав на Чернігівщину. Тут він пробув близько трьох місяців. Чимало міст і сіл Чернігівщини об’їздив поет. Побував він також у Марківцях, куди його запросили власники цього села Катериничі, щоб замовити йому портрети членів своєї родини.

У Марківцях Шевченко прожив не менше 2—З тиж­нів. Тут він намалював аквареллю 8 портретів членів сім’ї Катериничів.

На жаль, в оригіналах збереглося до наших днів лише чотири портрети: М. Ф. Катеринич (поміщиця), О. А. Катеринич (молодший син), І. А. Катеринич (се­редній син), Т. П. Катеринич (невістка). Всі портрети в хорошому стані і зберігаються в Київському Дер­жавному музеї Т. Г. Шевченка АН УРСР. П’ятий портрет — свахи Катериничів О. А. Афендик — відо­мий лише з репродукції.

Всі ці твори довго зберігалися в родині Катериничів і передавались із роду в рід. У 1911 р. вони експонува­лися на виставці художніх творів у Києві. Всі портре­ти підписані й датовані автором 1846 роком.

Живучи в Марківцях, Шевченко ходив відпочивати до ставків, де зустрічався з селянами.

За часів Шевченка мешканці Марківців були поді­лені на козаків, казенних, що належали Києво-Печер­ській лаврі, і кріпаків Катериничів. Безпросвітна темря­ва панувала в селі. Визискували селян як пани, так і церква...

Під час Великої Вітчизняної війни майже половина хат у селі була спалена фашистами. Багато жителів цього села розстріляно за участь у партизанському русі.

Після війни село відбудоване заново. Недавно тут спорудили клуб із залом на 200 місць. Тут є бібліоте­ка, у фондах якої близько 6 тисяч книг. У бібліотеці відведено меморіальний куток, присвячений Т. Г. Шев­ченкові, де експонуються матеріали, що висвітлюють перебування поета в Марківцях.

У колишньому панському будинку, де жив великий український поет, зараз розмістилася восьмирічна шко­ла імені Т. Г. Шевченка. Його ім’ям названа одна з кращих вулиць села. В центрі села проти школи — чу­довий парк і сад. У Марківцях є тваринницький рад­госп імені Кірова. Село електрифіковане й радіофіко­ване. Багато молоді села навчається у вищих і середніх учбових закладах.